STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Sprawozdania
 Galeria
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Ogłoszenia

Herb

Gminne Centrum Informacji
Gmina Kuczbork-Osada


zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.