STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Sprawozdania
 Galeria
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Ogłoszenia
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Kuczbork-Osada
  ul. Mickiewicza 7
  09 - 310 Kuczbork
  tel.: /0-23/657-62-59 wew. 30  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".

  Gminne Centrum Informacji w Kuczborku Osadzie świadczy usługi od 29 kwietnia 2005 roku przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 17.30.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy, przejezdni, w szczególności młodzież, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach Wspólnotowych,
  6.Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  7.Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  8.Prawie Pracy UE,
  9.Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  10.Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  11. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  12. Legalnej pracy w państwach UE,
  13. Przyszłości Polski w UE